Нормална големина на буквите Зголеми ги буквите Зголеми ги буквите Испечати ја оваа страница

Цвеќарство

ПРОГРАМА ЗА ПРЕХРАНУВАЊЕ НА ЦВЕЌИЊА

Рози

Вегетативно прехранување   22:11:22+2МгО - 0.75гр/лит. -за да се регенерира грмушката

Прехранување за цветање  15:3:26+5МгО - 1 гр/ лит. да се подобри кондицијата на папката .

Хризантеми

Зимско прехранување 15:3:26+5МгО -0.75 гр /лит -примена од Октомври до Февруари

Летно прехранување 22:11:22+2МгО -0.75 гр/лит-примена од Март до Септември

Каранфили

Зимско прехранување 15:3:26+5МгО -0.75 гр/лит примена од Октомври до Февруари

Летно прехранување 22:11:22+2МгО 0.75 гр/лит примена од Март до Септември

Саксиско цвеќе

Почетно прехранување 22:11:22+2МгО 0.5-1 гр/лит.

Крајно прехранување    15:3:26+5МгО 0.75-1.5 гр/лит.

употреби мали количини на ѓубриво за бавно растечки цвеќиња,
поголеми количества за брзо растечки цвеќиња .

Лиснато саксиско цвеќе

Зимско прехранување 22:11:22+2МгО 0.60 гр/лит. примена од Октомври до Февруари
Летно прехранување 22:11:22+2МгО 0.75 гр/лит. примена од Март до Септември.

НАЗАД