Добредојдовте


Од своето формирање во 1996 година, па се до денес, Геотермика израсна во водечка компанија на пазарот во Р.Македонија, за дистрибуирање на материјали и агро техничка опрема и со тоа им даде можност на производителите за професионален развој и одгледување на своите култури.

Сметаме дека нашата стручност и професионалност во работењето ќе им биде од голема корист на производителите.Со почит,
Ристо Чилиманов
генерален директор
ГЕОТЕРМИКА